top of page

PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ I CZĘŚCI 

Proponujemy rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zależności od branży, potrzeb Klientów i dostępnych materiałów. Bazujemy na wstępnych koncepcjach i dostępnych wzorcach dostarczanych przez naszych Klientów. Pracujemy na oprogramowaniu 3D i 2D z zależności od rodzaju procesu 

bottom of page